Obowiązek informacyjny


Przetwarzamy dane w celu:

 • wykonania umowy o świadczenie usług zawartej z BlazingCode sp. z o.o.
 • marketingowym, jeśli jasno wyrazisz na to zgodę

Podanie danych jest dobrowolne. Nie musisz się rejestrować, jednak bez tego nie będziesz mógł w pełni korzystać z usług w Serwisie.

Masz prawo do:

 • dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania
 • usunięcia
 • ograniczenia przetwarzania
 • przenoszenia danych
 • wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych

Prawną podstawą przetwarzania Twoich danych są art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie dodatkowych komunikatów marketingowych również na Twój adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Odbiorcy danych osobowych to:

 • dostawcy narzędzi do analityki ruchu na stronie, prowadzenia marketingu, wysyłki newsletterów oraz pośrednicy płatności
 • podmioty zajmujące się hostingiem (przechowywaniem) serwisu oraz danych osobowych dla BlazingCode sp. z o.o.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas:

 • realizacji zamówienia złożonego w Serwisie oraz obsługi ewentualnych roszczeń/reklamacji
 • świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie
 • prowadzenia działań marketingowych, albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, albo wycofania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

Twoje dane będą przekazywane do państw poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • współpracę z podmiotami, przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej
 • stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy
 • w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej

Administratorem danych jest BlazingCode sp. z o.o., KRS 0000940723, REGON 520739168, NIP 6793229225, e-mail: [email protected]

Więcej informacji znajdziesz w Regulaminie CubeGalaxy